در ویندوز ۱۰ و ۱۱
smbleed
brute force and RDP
افزایش نارضایتی ها از Microsoft در پی بروزرسانی اخیر ویندوز
آگاهی