تصویر 1 پچ دو آسیب‌پذیری در NGINX
روز-صفر جدید در کتابخانه Log4j در سرویس‌های جاوا