xilinx
سیسکو
آسیب پذیری Bluetooth
Citrix ShareFile
افزایش نارضایتی ها از Microsoft در پی بروزرسانی اخیر ویندوز
KeyLogger