تصویر 1 پچ دو آسیب‌پذیری در NGINX
wordpress
روز-صفر جدید در کتابخانه Log4j در سرویس‌های جاوا
بدافزار NginRAT در Nginx
در ویندوز ۱۰ و ۱۱
smbleed
xilinx
سیسکو
آسیب پذیری Bluetooth
Citrix ShareFile