کشف ده ها نقص امنیتی در سخت افزار UEFI
zimbra
ESET
خطاهای ادغام Google Drive باعث ایجاد نقص های SSRF در چندین برنامه مختلف شد
ویندوز
277000 روتر از طریق UPnP در معرض حملات Eternal Silence قرار گرفتند
wordpress
samba
سرورهای Cisco Prime
تصویر 1 بدافزار BRATA در اندروید