NVIDIA
f5
نقص Azure
TCP Middlebox Reflection
آسیب‌پذیری injection SQL در پلتفرم آموزش الکترونیکی Moodle
مرورگر خود را در اسرع وقت وصله کنید!
آسیب پذیری cgroups
آسیب‌پذیری RCE در نرم‌افزار سازمانی Dynamicweb
آسیب پذیری امنیتی جدید هزاران نمونه GitLab
باگ‌های RCE در برنامه‌های بسیار محبوب VoIP