روز-صفر جدید در کتابخانه Log4j در سرویس‌های جاوا
بدافزار NginRAT در Nginx
در ویندوز ۱۰ و ۱۱
xilinx
سیسکو
Kaiji
بررسی آسیب پذیری در شبکه LTE
بررسی یک آسیب پذیری در برخی محصولات زایکسل
بررسی آسیب پذیری در آپاچی Tomcat