آزمایشگاه و مرکز تخصصی آپا دانشگاه تبریز

خدمات محاسبات سریع مبتنی بر GPU

مرکز آپای تبریز در کنار ارائه خدمات مبتنی بر CPU قادر به ارائه خدمات مبتنی بر GPU نیز است. قابلیت راه اندازی ریموت دسکتاپ برای این سیستم نیز وجود دارد که هزینه آن 5000 تومان در روز می باشد.