هشدار امنیتی: آسیب پذیری های Microsoft Outlook

دو آسیب پذیری حیاتی در Microsoft Outlook شناسایی شده است که در امتیاز پایه CVSSv3 بین 5.4 تا 7.8 امتیاز دارند. این آسیب‌پذیری‌ها با نام‌های CVE-2023-35384 و CVE-2023-36710 شناسایی می‌شوند.

جزئیات آسیب پذیری

اول – CVE-2023-35384 به عنوان آسیب‌پذیری دور زدن ویژگی امنیتی پلتفرم‌های HTML Windows طبقه‌بندی می‌شود، با امتیاز پایه CVSSv3 5.4. این آسیب پذیری به طور بالقوه می تواند به مهاجم اجازه دهد تا ویژگی های امنیتی Microsoft Outlook را دور بزند.

دوم – CVE-2023-36710 به عنوان یک آسیب پذیری اجرای کد از راه دور (RCE) ، با امتیاز پایه CVSSv3 از 5.4 تا 7.8 طبقه بندی می شود. این آسیب‌پذیری خطر اجرای کد غیرمجاز در Microsoft Outlook را به همراه دارد.

تاثیر ها

این آسیب‌پذیری‌ها می‌توانند به طور بالقوه توسط عوامل مخرب برای به خطر انداختن امنیت Microsoft Outlook و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات حساس مورد سوء استفاده قرار گیرند.

اخبار آسیب‌پذیری‌ها را از وبسایت آپا بخش آسیب‌پذیری‌ها می توانید بخوانید، در ضمن صفحه اینستای ما را هم دنبال کنید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.