ما کیستیم و چه کاری می‌کنیم؟

به آپا خوش آمدید

مرکز آپا دانشگاه تبریز با هدف آگاهی رسانی ، پشتیبانی و امداد رایانه ای در حوزه امنیت سایبری با همکاری متخصصین مجرب خود ، آماده ارائه خدمات مشاوره ای برای ادارات ، سازمان ها ، شرکت های خصوصی ، کاربران اینترنتی و خانواده ها در برابر جرائم و تهدیدات امنیتی فضای سایبری می باشد .

مجوز مرکز آپا دانشگاه تبریز

آگاهی‌رسانی، پشتیبانی ، امداد

با توجه به افزایش تعداد حوادث امنیتی کامپیوتری و لزوم وجود مراکز پژوهشی دانشگاهی برای پشتیبانی و رفع نیازهای پژوهشی جامعه در این حوزه، و با انگیزه ارتقای دانش و توان مهندسی در حوزه امنیت سیستم های کامپیوتری و پردازش اطلاعات و انتقال نتایج به جامعه، مرکز پژوهشی آپا (آگاهی‌رسانی، پشتیبانی، امداد برای آسیب‌پذیری‌ها و حوادث امنیتی سایبری) دانشگاه سراسری تبریز ، از اواخر سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز نمود.

آپا لفظی اختصاری است که از سه حرف اول کلمات آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد تشکیل شده است.