درباره آپا دانشگاه تبریز

آزمایشگاه آپا در سال ۱۳۹۱ در دانشگاه تبریز تاسیس شد. این آزمایشگاه با مدیریت دکتر مینا زلفی لیقوان زیر نظر مرکز ماهر در حال فعالیت در حوزه امنیت است.

اهداف آپا آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد است. اعضای آزمایشگاه آپا جمعی از دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا هست

 

مرکز تخصصی آپا تبریز مفتخر است:

 

برگزاری کارگاه‌های امنیتی

آزمایشگاه و مرکز تخصصی آپا تبریز، همایش‌ها و کارگاه‌های مختلفی را در راستای معرفی امنیت برای دانشجویان و مدیران برگزار می‌کند.

 

اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در حوزه امنیت سایبری

ارزیابی امنیتی شبکه های کامپیوتری سازمان ها، مطالعه و تهیه ابزارهای لازم در جهت شناسایی و تحلیل باج افزارها و امداد رخدادهای رایانه ای از اهداف اصلی ما می باشد.

 

شمال غرب کشور

مرکز آپای دانشگاه تبریز به عنوان اولین آپای شمال غرب کشور شناخته می شود. عمده فعالیت آن آسیب پذیری های سخت افزاری نظیر مودم و باج افزارها است.

مجوز فعالیت مرکز آپا دانشگاه تبریز

گواهی فعالیت مرکز آپا دانشگاه تبریز