برگزاری دوره های آموزشی

در جهت تحقق اهداف آموزشی مرکز آپا دانشگاه تبریز، متخصصان این مرکز، دوره های آموزشی تخصصی و عمومی را به صورت ترمی یا کمپ های فشرده برای دانشجویان، کارکنان و علاقه مندان حوزه امنیت سایبری برگزار می کنند. دوره های در نظر گرفته شده به شرح زیر می باشند:

  • Network+
  • Security+
  • CEH
  • برنامه نویسی مقدماتی و پیشرفته پایتون
  • Mikrotik
  • Lpic1
  • IOT