ارزیابی امنیتی و صدور گواهی

مرکز آپا دانشگاه تبریز در راستای برقراری امنیت فضای سایبری در تلاش برای بررسی سامانه ها، نرم افزار ها و اپلیکیشن های موبایل است. پس از انجام ارزیابی های امنیتی با آخرین استاندارد های امنیتی توسط متخصصان این مرکز، گواهی امنیتی این مرکز جهت تائید صحت و سلامت امنیتی آن سامانه، نرم افزار یا اپلیکیشن صادر خواهد شد.
این مرکز آماده انجام ارزیابی های امنیتی برای سازمان ها، شرکت های دولتی و خصوصی، دانشجویان و پژوهشگران عزیز می باشد.