خدمات

مجموعه خدماتی که مرکز آپای دانشگاه تبریز به مشتریان خود ارائه می کند

میکروبوک

دوره های آموزشی کوچک و مختصر

امنیتی در دنیای بی کران امنیت

میکروبوک در حال انتشار

میکروبوک +security

آخرین اخبار

آخرین اخبار امنیتی ایران و جهان

mitel

محققین وجود یک درپشتی ریشه در تلفن های اینترنتی تجاری Mitel را فاش کردند.

محققین امنیت سایبری دو مورد نقص امنیتی با سطح متوسط را در تلفن های رومیزی Mitel 6800/6900 را فاش کردند که اگر با موفقیت مورد بهره برداری قرار گیرند، میتوانند ...

31 بازدید
Atlassian Critical Confluence

هکرها آسیب‌پذیری روز صفر وصله نشده Atlassian Critical Confluence را اکسپلویت می‌کنند

Atlassian درباره یک آسیب‌پذیری حیاتی اجرای کد از راه دور هشدار داده است که بر محصولات Confluence Server and Data Center تأثیر می‌گذارد. این آسیب پذیری هنوز وصله نشده و ...

55 بازدید
مایکروسافت لوگو

راهنمای آسیب‌پذیری ابزار تشخیصی پشتیبانی مایکروسافت CVE-2022-30190

در دوشنبه 30 می 2022، مایکروسافت CVE-2022-30190 را در مورد ابزار تشخیصی پشتیبانی مایکروسافت (MSDT) در آسیب‌پذیری ویندوز منتشر کرد. در هنگامی که MSDT با استفاده از پروتکل URL از یک ...

وصله امنیتی سیسکو برای آسیب پذیری جدید روز صفر IOS XR

شرکت سیسکو روز جمعه، برای آسیب پذیری­ های با شدت متوسط که نرم افزار IOS XR را تحت تاثیر قرار داده بود، را ثابت کرد که گفت: در حملات دنیای ...

94 بازدید

آموزش

آگاهی

آسیب پذیری ها

آخرین آسیب پذیری های مهم ایران و جهان

mitel

محققین وجود یک درپشتی ریشه در تلفن های اینترنتی تجاری Mitel را فاش کردند.

محققین امنیت سایبری دو مورد نقص امنیتی با سطح متوسط را در تلفن های رومیزی Mitel 6800/6900 را فاش کردند که اگر با موفقیت مورد بهره برداری قرار گیرند، میتوانند ...

31 بازدید
Atlassian Critical Confluence

هکرها آسیب‌پذیری روز صفر وصله نشده Atlassian Critical Confluence را اکسپلویت می‌کنند

Atlassian درباره یک آسیب‌پذیری حیاتی اجرای کد از راه دور هشدار داده است که بر محصولات Confluence Server and Data Center تأثیر می‌گذارد. این آسیب پذیری هنوز وصله نشده و ...

55 بازدید
مایکروسافت لوگو

راهنمای آسیب‌پذیری ابزار تشخیصی پشتیبانی مایکروسافت CVE-2022-30190

در دوشنبه 30 می 2022، مایکروسافت CVE-2022-30190 را در مورد ابزار تشخیصی پشتیبانی مایکروسافت (MSDT) در آسیب‌پذیری ویندوز منتشر کرد. در هنگامی که MSDT با استفاده از پروتکل URL از یک ...

وصله امنیتی سیسکو برای آسیب پذیری جدید روز صفر IOS XR

شرکت سیسکو روز جمعه، برای آسیب پذیری­ های با شدت متوسط که نرم افزار IOS XR را تحت تاثیر قرار داده بود، را ثابت کرد که گفت: در حملات دنیای ...

94 بازدید
مشاهده دوره های بیشتر

همکاران ما