خدمات

مجموعه خدماتی که مرکز آپای دانشگاه تبریز به مشتریان خود ارائه می کند

میکروبوک

دوره های آموزشی کوچک و مختصر

امنیتی در دنیای بی کران امنیت

میکروبوک در حال انتشار

میکروبوک +security

آخرین اخبار

آخرین اخبار امنیتی ایران و جهان

microsoft exchange

آسیب‌پذیری روز صفرم وصله نشده در Microsoft Exchange در حال اکسپلویت شدن است

محققان امنیتی نسبت به نقص های افشا نشده قبلی در سرورهای Microsoft Exchange هشدار داده اند. این نقص ها  توسط عوامل مخرب اکسپلویت می‌شوند تا روی سیستم های آسیب دیده کد ...

پایتون

آسیب‌پذیری وصله نشده ۱۵ ساله پایتون سبب اجرای کد می‌شود

آسیب پذیری CVE-2007-4559 در زبان برنامه نویسی پایتون که سال ۲۰۰۷ نادیده گرفته شده بود، اکنون مورد توجه قرار گرفته است. این آسیب پذیری احتمالا بر بیش از 350000 مخزن ...

28 بازدید
در پشت صحنه ی بزرگترین حمله HTTPS DDOS به مشتریان سرویس های Cloudflare !!

بات نت Mantis پشت بزرگترین حمله HTTPS DDOS به مشتریان سرویس های Cloudflare

بات نت در پشت بزرگترین حمله گسترده منع سرویس (DDOS) در ژوئن 2022 قرار داشته است که حجم عظیمی از مشتریان cloudflare ( نزدیک 1000 مشتری) را مورد حمله قرار ...

179 بازدید
mitel

محققین وجود یک درپشتی ریشه در تلفن های اینترنتی تجاری Mitel را فاش کردند.

محققین امنیت سایبری دو مورد نقص امنیتی با سطح متوسط را در تلفن های رومیزی Mitel 6800/6900 را فاش کردند که اگر با موفقیت مورد بهره برداری قرار گیرند، میتوانند ...

255 بازدید

آموزش

آگاهی

آسیب پذیری ها

آخرین آسیب پذیری های مهم ایران و جهان

microsoft exchange

آسیب‌پذیری روز صفرم وصله نشده در Microsoft Exchange در حال اکسپلویت شدن است

محققان امنیتی نسبت به نقص های افشا نشده قبلی در سرورهای Microsoft Exchange هشدار داده اند. این نقص ها  توسط عوامل مخرب اکسپلویت می‌شوند تا روی سیستم های آسیب دیده کد ...

پایتون

آسیب‌پذیری وصله نشده ۱۵ ساله پایتون سبب اجرای کد می‌شود

آسیب پذیری CVE-2007-4559 در زبان برنامه نویسی پایتون که سال ۲۰۰۷ نادیده گرفته شده بود، اکنون مورد توجه قرار گرفته است. این آسیب پذیری احتمالا بر بیش از 350000 مخزن ...

28 بازدید
در پشت صحنه ی بزرگترین حمله HTTPS DDOS به مشتریان سرویس های Cloudflare !!

بات نت Mantis پشت بزرگترین حمله HTTPS DDOS به مشتریان سرویس های Cloudflare

بات نت در پشت بزرگترین حمله گسترده منع سرویس (DDOS) در ژوئن 2022 قرار داشته است که حجم عظیمی از مشتریان cloudflare ( نزدیک 1000 مشتری) را مورد حمله قرار ...

179 بازدید
mitel

محققین وجود یک درپشتی ریشه در تلفن های اینترنتی تجاری Mitel را فاش کردند.

محققین امنیت سایبری دو مورد نقص امنیتی با سطح متوسط را در تلفن های رومیزی Mitel 6800/6900 را فاش کردند که اگر با موفقیت مورد بهره برداری قرار گیرند، میتوانند ...

255 بازدید
مشاهده دوره های بیشتر

همکاران ما